lymfedrainage

Wat is lymfedrainage

Het menselijke lichaam bestaat voor 2/3 uit vocht. Dit vocht bevindt zich in en rondom alle lichaamscellen en bloed-, lymf- en hersenbanen. Oneindig veel processen verlopen via dit lichaamsvocht, onder andere het vervoer van zenuwprikkels, hormonen of schadelijke stoffen (b.v. bacteriën) en het uitwisselen van stoffen (b.v. bouw-, afbraakstoffen) en/of van gassen (b.v. zuurstof, koolzuurgas).

Als er in het menselijk lichaam een stagnatie in het lymfesysteem optreedt (als gevolg van ziekte, stress, operaties, etc), zal er geen goede doorstroming zijn van het lichaamsvocht waardoor zichtbare en niet-zichtbare oedemen ontstaan. Deze oedemen kunnen klachten van zeer uiteenlopende aard veroorzaken, zoals hoofdpijn, concentratieproblemen, orgaanklachten, …. In al deze gevallen zal manuele lymfedrainage volgens de methode Vodder toepasbaar zijn.