Valpreventie

Wat is Valpreventie

Door de medische vooruitgang en betere levensomstandigheden wordt men steeds ouder en daarmee stijgt ook het risico dat men te maken krijgt met leeftijdsgebonden gezondheidsproblemen. Een op drie 65-plussers valt minstens 1 keer per jaar. Zowel fysiek als mentaal kan dit zware gevolgen hebben. Ouderen die gevallen zijn, zijn bang om opnieuw te vallen en gaan vaker bepaalde situaties of activiteiten mijden. Op termijn kan dit leiden tot eenzaamheid en een slechtere conditie.

Stoornissen in evenwicht, spierkracht en mobiliteit zijn de meest voorkomende oorzaken voor een valpartij. Naast zorg dragen voor het zicht, het nemen van maatregelen in huis en gezond leven, vormt regelmatig bewegen en algemeen actief zijn, vaak de belangrijkste oplossing. De kinesitherapeut kan je hierbij helpen door samen op zoek te gaan naar het onderliggende probleem en aangepaste oefeningen.

Link toevoegen: https://www.valpreventie.be/