Kinesitherapie

Neuromotorische revalidatie

Neuromotorische revalidatie omvat het herstelproces van aandoeningen waarbij het zenuwstelsel betrokken is, meerbepaald van schade die opgelopen werd t.h.v. hersenen, ruggenmerg of zenuwen.

Manuele therapie

Door het lichaam en haar bewegingsmogelijkheden als één geheel te bekijken wordt de onderliggende oorzaak van pijnklachten opgespoord.

Handtherapie

Handtherapie richt zich op de revalidatie van mensen met een probleem aan de hand, pols en/of arm.

Lymfedrainage

Manuele lymfedrainage ad modum Vodder wordt toegepast ter stimulatie van een goede vochtcirculatie.

Pelvische reëducatie

Onderzoek en behandeling van urologische, gynaecologische, anorectale en seksuele problemen door middel van bekkenbodemtraining.

Perinatale kinesitherapie

Begeleiding en ondersteuning van vrouwen tijdens en na zwangerschap.

Valpreventie

Met ouder worden bewegen we vaak minder. Problemen met het evenwicht en afname van mobiliteit en spierkracht verhogen de kans op vallen.

Dry Needling

Dry needling is een behandelmethode die in de kinesitherapie wordt ingezet bij pijnlijke, gespannen spieren.

Duizeligheid

Duizeligheid en evenwichtsproblemen kunnen zowel bij ouderen als jongeren een ongemak vormen. Meerdere oorzaken kunnen leiden tot stoornissen van het evenswichtsorgaan.