manuele therapie

Wat is Manuele therapie

Een specialisatie binnen de kinesitherapie die zich richt op klachten van het bewegingsapparaat, meer bepaald de wervelzuil en de gewrichten van de bovenste en onderste ledematen. Aan de hand van een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek worden de mogelijke oorzaken van de klachten in kaart gebracht (bewegingsbeperking van een gewricht, spier- en/of zenuwbetrokkenheid, houding en/of bewegingsstrategieën). Hierdoor kan de behandeling zowel curatief als preventief optimaal worden afgesteld.