Duizeligheid

Wat is duizeligheid

Duizeligheid kan gaan van een tollend of draaiend gevoel ten opzichte van de ruimte, over ijlhoofdigheid tot een gevoel van onstabiliteit, toenemend bij snelle bewegingen. Een belangrijk deel van alle duizeligheidsklachten kan gelinkt worden aan problemen in het evenwichtsorgaan of vestibulair orgaan.  Kinesitherapie kan een belangrijke rol spelen bij de behandeling van onder andere ‘benigne paroxysmale positievertigo (BPPV)’ en vestibulaire hypofunctie. De vestibulaire kinesitherapie werkt op de drie grote sensoriële systemen die een rol spelen in het behoud van het evenwicht: het visueel systeem, de proprioceptie en het vestibulair systeem. De oefeningen bestaan uit oog-, hoofd- en lichaamsbewegingen waarbij soms duizeligheid wordt geprovoceerd teneinde het herstelproces van het evenwicht te versnellen.